1850 eurot + 9 jm katteriiet. Hind ilma riideta kuid polsterdusmaterjalidegs.