1250 eurot + katteriie 4,5 jm. on kapitaalremont, hinnas on polsterdusmaterjalid sees kuid mitte katteriie.