250 eurot + katteriie on kapitlremont ilma riide hinnata kuid polsterdusmaterjalidega. Riide kulu 1 jm.